سرویس امنیت او پېښې

امریکایی سرتېری غزنی ته ولېږل شولامنیت او پېښې

پر غزنی ښار باندې د طالبانو له برید څخه د څو ورځې په تېرېدو سره، امریکایی ځواکونه د افغانستان له پوځ سره د مرستې او ددغه ښار د بشپړ نیولو په موخه، غزنی ته لېږل شوی دی.

اسوشیتید پرس: امریکایی پوځیان غزنی ته ورسېدلامنیت او پېښې

پر غزنی ښار باندې د طالبانو له برید څخه د څو ورځې په تېرېدو سره اوس مهال راپور ورکول کېږی چې امریکایی ځواکونه د افغانستان له امنیتی او دفاعی ځواکونو سره د مرستې او دغه راز د غزنی ښار د بشپړ نیولو په موخه دغه ولایت ته لېږل شوی دی.