سرویس اقتصاد

د مزارشریف – پېښاور اوسپنی پټلۍ جوړېږی!اقتصاد

پنځه هېوادونو لکه افغانستان، روسیې، ازبکستان، پاکستان او قزاقستان په دې وروستیو کې هوکړه کړې چې د مزارشریف ـ پېښاور د اوسپنی پټلۍ د جوړولو لپاره ګډ کارونه پیل کړی.

د پاکستان د انرژی وزیر: د ټاپی پروژې د بشپړولو په اړه ژمن یواقتصاد

د پاکستان د نفتو او انرژی وزیر غلام سرور خان ددې مطلب په څرګندولو سره چې هېواد یې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ګازو د لېږلو کرښې د جوړولو په برخه کې جدی دی، وویل: په ټاکل شوی وخت باندې ددې طرح د بشپړولو په برخه کې ژمن یو.