سرویس لید لوری او مقاله

د چا بهار بندر د پرانستلو په مراسموکې د پاکستان د بندرونو وزیر حضور د هند لپاره څه پیغام درلود؟لید لوری او مقاله

د پاکستان اکسپرس په نامه اردو ژبې ورځپانې د دوشنبه په ورځ په خپله پاڼه ، د یو ځانګړی راپور په خپرولو سره د چابهار د لومړی برخې د ګټې اخستنې په اړه لیکلی : په دې برخه کې د بندرونو وزیر حضور ، روښانه پیغام لرل.

سلګونه افغانان د عربستان څخه د ملاتړ په موخه د یمن په جګړه کې حضور لریلید لوری او مقاله

امنیتی سرچېنې راپور ورکوی چې زرګونه افغانان د سعودی عربستان څخه د ملاتړ په موخه د نیابتی جګړې په خاطر یمن ته لېژل شوی دی. خو د سعودی عربستان څخه د افغانستان ملاتړ له امله دغه موضوع رسنیز شوې نده.

آریانا سعید ولی دومره شتمنۍ لری؟لید لوری او مقاله

مساله دا نده چې آریانا سعید کنسرت ورکوی یا نه ورکوی ، بلکه موضوع داده چې سعید د خپلې کنسرت ګټې بېوزله خلکو ته ورکوی که نه .