سرویس اقتصاد

هندی چارواکی: د ټاپی پروژې مالی ټینګښت په اړه ژمن یواقتصاد

له افغانستان څخه پاکستان او وروسته هند ته د ترکمنستان ګازو د لېږلو نل لیکې د پرانستلو وروسته، د هند د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ام جی اکبر ویلی چې دغه هېواد د یادې پروژې د ۱۰ میلیارډ لګښت یوې برخې په اړه ژمن دی.